โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนการสอนคุณครูมะสากี แวกือจิ
ชื่ออาจารย์ : นายมะสากี แวกือจิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,19:29  อ่าน 4641 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนคุณครูมัณฑณา เส็นสะนา
ชื่ออาจารย์ : นางมัณทนา เส็นสะนา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,11:49  อ่าน 4680 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนคุณครูนูรีซัน สะหะ
ชื่ออาจารย์ : นางนูรีซัน สะหะ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,11:31  อ่าน 3075 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนคุณครูโรฮานี สะอะ
ชื่ออาจารย์ : นางโรฮานี สะอะ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,11:29  อ่าน 3092 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนคุณครูอับดุลเลาะห์ มะแอ
ชื่ออาจารย์ : นายอับดุลเลาะห์ มะแอ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,11:27  อ่าน 2571 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนคุณครูอับดุลเลาะ มะมิง
ชื่ออาจารย์ : นายอับดุลเลาะ มะมิง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,11:26  อ่าน 335 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนคุณครูภาวิณี เรียบประดิษฐ์
ชื่ออาจารย์ : นางภาวิณี เรียบประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,11:24  อ่าน 257 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนคุณครูชนก ตันธิวุฒิ
ชื่ออาจารย์ : นางชนก ตันธิวุฒิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,11:23  อ่าน 247 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนคุณครูอาอีเสาะ มะดีเยาะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาอีเสาะ มะดีเยาะ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,11:22  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนคุณครูปิยมาศ กาหลง
ชื่ออาจารย์ : นางปิยมาศ กาหลง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,11:21  อ่าน 188 ครั้ง
รายละเอียด..