โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ผู้บริหาร

นางนิยะเนตร จารงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/09/2020
ปรับปรุง 18/11/2020
สถิติผู้เข้าชม 4597
Page Views 5312
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคิริราษฏร์สามัคคี มายอ
2 โรงเรียนบ้านควนหยี มายอ
3 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน มายอ
4 โรงเรียนบ้านปาลัส มายอ
5 โรงเรียนบ้านด่าน มายอ
6 โรงเรียนบ้านตรัง มายอ
7 โรงเรียนบ้านสมาหอ มายอ
8 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ มายอ
9 โรงเรียนบ้านเขาวัง มายอ
10 โรงเรียนบ้านบาโง มายอ
11 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง มายอ
12 โรงเรียนบ้านปานัน มายอ
13 โรงเรียนบ้านดูวา มายอ
14 โรงเรียนบ้านกระเสาะ มายอ
15 โรงเรียนบ้านสะกำ มายอ
16 โรงเรียนบ้านกูวิง มายอ
17 โรงเรียนบ้านแขนท้าว มายอ
18 โรงเรียนบ้านบูดน มายอ
19 โรงเรียนบ้านมะหุด มายอ
20 โรงเรียนบ้านถนน มายอ
21 โรงเรียนบ้านลางสาด มายอ
22 โรงเรียนบ้านกระหวะ มายอ
23 โรงเรียนบ้านเกาะจัน มายอ
24 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ มายอ
25 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน มายอ
26 โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) มายอ
27 โรงเรียนบ้านราวอ มายอ
28 โรงเรียนบ้านน้ำใส มายอ
29 โรงเรียนบ้านคลองช้าง มายอ
30 โรงเรียนบ้านบาละแต มายอ
31 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง
32 โรงเรียนบ้านยะรัง ยะรัง
33 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง
34 โรงเรียนบ้านกระโด ยะรัง
35 โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรัง
36 โรงเรียนบ้านบราโอ ยะรัง
37 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ ยะรัง
38 โรงเรียนบ้านบินยา ยะรัง
39 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก ยะรัง
40 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรัง
41 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง
42 โรงเรียนตลาดปรีกี ยะรัง
43 โรงเรียนบ้านละหารยามู ยะรัง
44 โรงเรียนบ้านสิเดะ ยะรัง
45 โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากุนิง) ยะรัง
46 โรงเรียนวัดเกาะหวาย ยะรัง
47 โรงเรียนบ้านบูโกะ ยะรัง
48 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา ยะรัง
49 โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน ยะรัง
50 โรงเรียนต้นพิกุล ยะรัง
51 โรงเรียนบ้านต้นแซะ ยะรัง
52 โรงเรียนบ้านระแว้ง ยะรัง
53 โรงเรียนบ้านอาโห ยะรัง
54 โรงเรียนบ้านบากง ยะรัง
55 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา ยะรัง
56 โรงเรียนบ้านประจัน ยะรัง
57 โรงเรียนบ้านคางา ยะรัง
58 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ยะรัง
59 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ยะรัง
60 โรงเรียนบ้านศาลาสอง ยะรัง
61 โรงเรียนบ้านกรือเซะ ยะรัง
62 โรงเรียนบ้านสายชล ยะรัง
63 โรงเรียนบ้านอินทนิล ยะรัง
64 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ยะรัง ยะรัง 073 710544
65 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ สะนอ ยะรัง 073-470048
66 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) เมาะมาวี ยะรัง 073483217
67 โรงเรียนบ้านปลักปรือ แม่ลาน
68 โรงเรียนบ้านคลองทราย แม่ลาน
69 โรงเรียนวัดป่าสวย แม่ลาน
70 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู แม่ลาน
71 โรงเรียนแม่ลานวิทยา แม่ลาน
72 โรงเรียนบ้านวังกว้าง ป่าไร่ แม่ลาน
73 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย แม่ลาน 0849670284
74 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์
75 โรงเรียนบุญมีวิทยา โคกโพธิ์
76 โรงเรียนบ้านล้อแตก โคกโพธิ์ 0-7343-1014
77 โรงเรียนบ้านท่าเรือ โคกโพธิ์
78 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์
79 โรงเรียนวัดธนาภิมุข โคกโพธิ์
80 โรงเรียนบ้านควนประ โคกโพธิ์
81 โรงเรียนวัดภมรคติวัน โคกโพธิ์
82 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โคกโพธิ์
83 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์
84 โรงเรียนบ้านชะเมา โคกโพธิ์
85 โรงเรียนบ้านโผงโผง โคกโพธิ์
86 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ โคกโพธิ์
87 โรงเรียนบ้านยางแดง โคกโพธิ์
88 โรงเรียนบ้านตุปะ โคกโพธิ์
89 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์
90 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์
91 โรงเรียนบ้านคลองหิน โคกโพธิ์
92 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์
93 โรงเรียนวัดนาประดู่ โคกโพธิ์
94 โรงเรียนวัดมะกรูด โคกโพธิ์
95 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์
96 โรงเรียนบ้านป่าบอน โคกโพธิ์
97 โรงเรียนโฆษิตอนุสรณ์ โคกโพธิ์
98 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์
99 โรงเรียนบ้านนาเกตุ โคกโพธิ์
100 โรงเรียนบ้านสามยอด โคกโพธิ์
101 โรงเรียนบ้านนาประดู่ โคกโพธิ์
102 โรงเรียนบ้านคลองช้าง โคกโพธิ์
103 โรงเรียนบ้านควนแตน โคกโพธิ์
104 โรงเรียนวัดนิคมสถิต โคกโพธิ์
105 โรงเรียนบ้านควนลังงา โคกโพธิ์
106 โรงเรียนวัดสุนทรวารี โคกโพธิ์
107 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ โคกโพธิ์
108 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์
109 โรงเรียนบ้านป่าไร่ โคกโพธิ์
110 โรงเรียนบ้านท่าคลอง โคกโพธิ์
111 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์
112 โรงเรียนบ้านเกาะตา โคกโพธิ์
113 โรงเรียนบ้านบาเงง โคกโพธิ์
114 โรงเรียนวัดทรายขาว โคกโพธิ์
115 โรงเรียนบ้านควนโนรี โคกโพธิ์
116 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์
117 โรงเรียนบ้านควนลาแม โคกโพธิ์
118 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ท่าเรือ โคกโพธิ์ 081-963-8374
119 โรงเรียนจิปิภพพิทยา มะกรูด โคกโพธิ์ 073431280