โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ผู้บริหาร

นางนิยะเนตร จารงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/09/2020
ปรับปรุง 03/02/2021
สถิติผู้เข้าชม 10274
Page Views 11998
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านบาโง มายอ
2 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง มายอ
3 โรงเรียนคิริราษฏร์สามัคคี มายอ
4 โรงเรียนบ้านควนหยี มายอ
5 โรงเรียนบ้านปาลัส มายอ
6 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน มายอ
7 โรงเรียนบ้านด่าน มายอ
8 โรงเรียนบ้านตรัง มายอ
9 โรงเรียนบ้านสมาหอ มายอ
10 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ มายอ
11 โรงเรียนบ้านเขาวัง มายอ
12 โรงเรียนบ้านปานัน มายอ
13 โรงเรียนบ้านดูวา มายอ
14 โรงเรียนบ้านสะกำ มายอ
15 โรงเรียนบ้านกระเสาะ มายอ
16 โรงเรียนบ้านกูวิง มายอ
17 โรงเรียนบ้านแขนท้าว มายอ
18 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ มายอ
19 โรงเรียนบ้านบูดน มายอ
20 โรงเรียนบ้านมะหุด มายอ
21 โรงเรียนบ้านลางสาด มายอ
22 โรงเรียนบ้านถนน มายอ
23 โรงเรียนบ้านกระหวะ มายอ
24 โรงเรียนบ้านเกาะจัน มายอ
25 โรงเรียนบ้านคลองช้าง มายอ
26 โรงเรียนบ้านบาละแต มายอ
27 โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) มายอ
28 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน มายอ
29 โรงเรียนบ้านราวอ มายอ
30 โรงเรียนบ้านน้ำใส มายอ
31 โรงเรียนบ้านบินยา ยะรัง
32 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง
33 โรงเรียนบ้านยะรัง ยะรัง
34 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง
35 โรงเรียนบ้านกระโด ยะรัง
36 โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรัง
37 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ ยะรัง
38 โรงเรียนบ้านบราโอ ยะรัง
39 โรงเรียนบ้านบูโกะ ยะรัง
40 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก ยะรัง
41 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรัง
42 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง
43 โรงเรียนบ้านละหารยามู ยะรัง
44 โรงเรียนตลาดปรีกี ยะรัง
45 โรงเรียนบ้านสิเดะ ยะรัง
46 โรงเรียนวัดเกาะหวาย ยะรัง
47 โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากุนิง) ยะรัง
48 โรงเรียนบ้านบากง ยะรัง
49 โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน ยะรัง
50 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา ยะรัง
51 โรงเรียนบ้านระแว้ง ยะรัง
52 โรงเรียนต้นพิกุล ยะรัง
53 โรงเรียนบ้านต้นแซะ ยะรัง
54 โรงเรียนบ้านอาโห ยะรัง
55 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา ยะรัง
56 โรงเรียนบ้านประจัน ยะรัง
57 โรงเรียนบ้านคางา ยะรัง
58 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ยะรัง
59 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ยะรัง
60 โรงเรียนบ้านศาลาสอง ยะรัง
61 โรงเรียนบ้านสายชล ยะรัง
62 โรงเรียนบ้านกรือเซะ ยะรัง
63 โรงเรียนบ้านอินทนิล ยะรัง
64 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ยะรัง ยะรัง 073 710544
65 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ สะนอ ยะรัง 073-470048
66 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) เมาะมาวี ยะรัง 073483217
67 โรงเรียนบ้านคลองทราย แม่ลาน
68 โรงเรียนวัดป่าสวย แม่ลาน
69 โรงเรียนบ้านปลักปรือ แม่ลาน
70 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู แม่ลาน
71 โรงเรียนแม่ลานวิทยา แม่ลาน
72 โรงเรียนบ้านวังกว้าง ป่าไร่ แม่ลาน
73 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย แม่ลาน 0849670284
74 โรงเรียนบ้านควนประ โคกโพธิ์
75 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์
76 โรงเรียนบุญมีวิทยา โคกโพธิ์
77 โรงเรียนบ้านล้อแตก โคกโพธิ์ 0-7343-1014
78 โรงเรียนบ้านท่าเรือ โคกโพธิ์
79 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์
80 โรงเรียนวัดธนาภิมุข โคกโพธิ์
81 โรงเรียนวัดนาประดู่ โคกโพธิ์
82 โรงเรียนบ้านคลองหิน โคกโพธิ์
83 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์
84 โรงเรียนวัดภมรคติวัน โคกโพธิ์
85 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์
86 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โคกโพธิ์
87 โรงเรียนบ้านโผงโผง โคกโพธิ์
88 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ โคกโพธิ์
89 โรงเรียนบ้านชะเมา โคกโพธิ์
90 โรงเรียนบ้านยางแดง โคกโพธิ์
91 โรงเรียนบ้านตุปะ โคกโพธิ์
92 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์
93 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์
94 โรงเรียนวัดนิคมสถิต โคกโพธิ์
95 โรงเรียนบ้านควนแตน โคกโพธิ์
96 โรงเรียนวัดมะกรูด โคกโพธิ์
97 โรงเรียนบ้านควนลังงา โคกโพธิ์
98 โรงเรียนบ้านป่าบอน โคกโพธิ์
99 โรงเรียนโฆษิตอนุสรณ์ โคกโพธิ์
100 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์
101 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์
102 โรงเรียนบ้านสามยอด โคกโพธิ์
103 โรงเรียนบ้านนาเกตุ โคกโพธิ์
104 โรงเรียนบ้านนาประดู่ โคกโพธิ์
105 โรงเรียนบ้านคลองช้าง โคกโพธิ์
106 โรงเรียนบ้านบาเงง โคกโพธิ์
107 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์
108 โรงเรียนบ้านควนโนรี โคกโพธิ์
109 โรงเรียนวัดสุนทรวารี โคกโพธิ์
110 โรงเรียนบ้านควนลาแม โคกโพธิ์
111 โรงเรียนบ้านป่าไร่ โคกโพธิ์
112 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ โคกโพธิ์
113 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์
114 โรงเรียนบ้านท่าคลอง โคกโพธิ์
115 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์
116 โรงเรียนบ้านเกาะตา โคกโพธิ์
117 โรงเรียนวัดทรายขาว โคกโพธิ์
118 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ท่าเรือ โคกโพธิ์ 081-963-8374
119 โรงเรียนจิปิภพพิทยา มะกรูด โคกโพธิ์ 073431280