โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนีนา อิสมิง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอาอีเสาะ มะดีเยาะ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายมะซอเร บากา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2