โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสุภิญญา เขียวดำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางชนก ตันธิวุฒิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายอับดุลเลาะ มะมิง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1