โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
สายอิสลามศึกษาแบบเข้ม

นางโสรยา แขวงบู
พนักงานราชการ
หัวหน้าสายอิสลามศึกษาแบบเข้ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายอัคตาร สาแมเน็ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวซีตีตีเสาะ วานิ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอับดุลเลาะห์ มะแอ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายดลเลาะ ดาแม
ครูอัตราจ้าง

นายมูฮัมหมัดซัยรี ยะโกะ
ครูอัตราจ้าง