โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
นายอำเภอแม่ลานพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง ประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
กิจกรรมนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 สำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 65
โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 65
กิจกรรมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานฯ ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๓
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 65
สนามสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ . โรงเรียนบ้านวังกว้าง
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 65
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ . โรงเรียนบ้านวังกว้าง
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียนใหม่2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และศูนย์ปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองทัพบก มอบทุนการศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 65
โควิดโอไมครอน รู้ทันป้องกันไว้ก่อน
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
#แกนนำโครงงานคุณธรรม
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 65
คำขวัญวันเด็กปี2565
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 64
โรงเรียนบ้านวังกว้าง ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
โรงเรียนบ้านวังกว้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครองนักเรียนจากรัฐปีนังประเทศมาเลเซีย
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64
กิจกรรมเนื่องในวันคล้านวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
ครูประจำชั้นสายมัธยมศึกษาพานักเรียนไปฉีดวัคซีนเข็มที่2 ไฟเซอร์ ณ โรงเรียนแม่ลานวิทยา
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูบุคลากรจากโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป.ปน.เขต 1 และคุณครูหร่มหีม อาดำ
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64