โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมและการสร้างเครือข่ายการนำเสนอโครงงานคุณธรรม
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 65
การตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 65
บันทึกข้อตกลง MOU การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. (ระดับ ๓ ดาว)
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
การประเมินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ และสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านวังกว้าง
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 65
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 65
พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๓
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 65
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
นายอำเภอแม่ลานพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง ประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
กิจกรรมนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 สำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 65
โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 65
กิจกรรมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานฯ ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๓
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 65
สนามสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ . โรงเรียนบ้านวังกว้าง
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 65
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ . โรงเรียนบ้านวังกว้าง
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียนใหม่2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และศูนย์ปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองทัพบก มอบทุนการศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 65
โควิดโอไมครอน รู้ทันป้องกันไว้ก่อน
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65