โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอำเภอแม่ลานพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง ประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม ๒๕๖๕  นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง พร้อมด้วยนางจิรบุตร พุดซ้อนดอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง คณะครูบุคลากร ประชุมผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา รับอุปกรณ์การเรียน/ชุดนักเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  โดยนายวิชิต อ่อนทองอิน นายอำเภอแม่ลาน/ผอ.ศปก.อ.แม่ลาน ลงพื้นที่พบปะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกว้างในคราวเดียวกันนี้ ชี้แจงแนวปฏิบัติมาตรการตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT–RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) 7 มาตการเข้มงวด กิจกรรมดังกล่าวสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑   ได้เป็นอย่างดีและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย......กัลดา:ภาพ/ข่าว

โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2565,14:29   อ่าน 8 ครั้ง