โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ ๓

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้างนางจิรบุตร พุดซ้อนดอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง  พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เข้าร่วมโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต ๒

   โดยนายณัทกร แก้วประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๓๗ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทางศูนย์เครือข่ายแม่ลาน นำโดยนางนิยะเนตร จารงค์ ประธานศูนย์เครือข่ายแม่ลานเป็นฝ่ายดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กัลยดา ...ภาพ/ข่าว

โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2565,11:00   อ่าน 92 ครั้ง