โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานฯ ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๓

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง นางจิรบุตร พุดซ้อนดอก

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง  มอบหมายให้นางสาวนีนา อิสมิง ครูผู้รับผิดชอบดูแลทุนนักเรียนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังกว้างร่วมต้อนรับ นายชัยชนะ สระทองทา      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ นางอัญชลี พลสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามให้กำลังใจพร้อมให้คำแนะนำการศึกษานักเรียนทุนพระราชทานฯ นางสาวยาวารียะห์ ดอเลาะ กำลังศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เกรดเฉลี่ย 3.76 มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตอาสาและเป็นแบบอย่างที่ดีได้

     ทางโรงเรียนบ้านวังกว้าง ขอขอบพระคุณทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒

มา โอกาสนี้.......กัลยดา ภาพ/ข่าว

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565,22:45   อ่าน 96 ครั้ง