โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ข่าวประชาสัมพันธ์
สนามสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ . โรงเรียนบ้านวังกว้าง
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังกว้างเป็นสนามสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตัวแทนศูนย์สอบ นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.๒  กรรมการคุมสอบจำนวน ๔ ท่าน ในครั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการสอบของนักเรียน โดยมีนางนิยะเนตร จารงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังกว้าง เป็นประธานสนามสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการให้การต้อนรับ  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง....กัลยดา:ภาพ/ข่าว
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2565,08:31   อ่าน 238 ครั้ง