โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง นางจิรบุตร พุดซ้อนดอกรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 ดาวและนักเรียร่วมต้อนรับนางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ของโรงเรียนบ้านวังกว้าง ซึ่งมีการแสดงบทบาทสมมุติของสภานักเรียน การนำเสนอโครงงานคุณธรรม นิทรรศการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ การทำขนมเตาอบ ชุมนุมแกะสลัก การสร้างรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการมา ณ โอกาสนี้.......ปชส.กัลยดา
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2565,13:05   อ่าน 83 ครั้ง