โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วัน<span style="font-size: 18.0pt;font-family:" th="" sarabun="" new";mso-ascii-font-family:"th="" new";="" mso-fareast-font-family:+mn-ea;mso-bidi-font-family:"th="" mso-fareast-theme-font:minor-fareast;color:black;mso-color-index:1;mso-font-kerning:="" 12.0pt;language:th;mso-style-textfill-type:solid;mso-style-textfill-fill-themecolor:="" text1;mso-style-textfill-fill-color:black;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%"="">ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านวังกว้างจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันที่26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ลานและการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติดของนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ปกครองในชุมชนอีกด้วย...ปชส.:กัลยดา

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 215 ครั้ง