โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. (ระดับ ๓ ดาว)

         เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565  นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้างนางจิรบุตร พุดซ้อนดอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้างพร้อมด้วยคุณครูกัลยดา พงศ์ศิริ ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ร่วมต้อนรับ นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวฐิตวัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . ๓ ดาวและการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม พร้อมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019..... ปชส:กัลยดา

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 224 ครั้ง