โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านวังกว้าง
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านวังกว้างภายใต้โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีนักเรียนทุกคน คณะครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาร่วมมาใช้สิทธิเลือกตั้ง "ใช้สิทธิ ใช้เสียง" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประชาธิปไตยและสิทธิของตนเอง สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี แสดงออกทางความคิดตามหลักประชาธิปไตย ผลการเลือกตั้งได้แก่ เบอร์ 1 เด็กหญิงฟาดีล๊ะ ขะเดหมะ เป็นประธานสภานักเรียน กัลยดา ภาพ: ข่าว
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,09:25   อ่าน 22 ครั้ง