โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางนิยะเนตร จารงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจิรบุตร พุฒซ้อนดอก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :