โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านวังกว้าง นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง นางจิรบุตร พุดซ้อนดอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง มอบหมายให้คณะครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนบ้านวังกว้าง ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยะธรรม การป้องกันภัยยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ร่วมกันแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี โดยมีคณะวิทยากรและคณะคุณครูให้ความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์...ปชส.กัลยดา
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2565,13:08   อ่าน 45 ครั้ง