โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Professional Learning Community
         เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565  นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้างนางจิรบุตร พุดซ้อนดอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง คณะครูบุคลากรร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำใส อ.มายอ จ.ปัตตานี สพป.ปน.2 ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Professional Learning Community เกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การนิเทศการจัดการเรียนการสอน และรับฟังข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรงของคุณครูหัวหน้าช่วงชั้น คุณครูผู้สอนและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนได้เป็นอย่างดี...ปชส.:กัลยดา 
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,09:27   อ่าน 159 ครั้ง