โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ภาพกิจกรรม
การคัดกรองด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย ตามจุดเน้นข้อที่ ๒ การอ่านออก เขียนได้
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง และนางจิรบุตร พุดซ้อนดอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง  มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบคัดกรองด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยตามจุดเน้นข้อที่ 2 การอ่านออก เขียนได้ โดยเป็น 1 ในนโยบายการขับเคลื่อนจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ เพื่อเป็นฐานข้อมูลนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาตามจุดเน้นดังกล่าว
       โดยได้ดำเนินการสอบคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจะดำเนินการสอบติดตามพัฒนาการแก้ปัญหานักเรียน อีก 3 ครั้ง (เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม 2565) เป็นลำดับต่อไป (ปชส.กัลยดา : ข่าว )
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,20:40   อ่าน 16 ครั้ง