โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 สำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง
นางจิรบุตร พุดซ้อนดอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง พร้อมคณะครูร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ,ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่,เจ้าหน้าที่ สสอ.,เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่,ปลัดอำเภอ,สภ.แม่ลาน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีน สำหรับเด็กอายุ ๕ -๑๑ ปี และได้พบปะให้กำลังใจเด็กนักเรียนและผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนและมีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน ๖ คน
๑. ด.ญ.นูรฟารีน​  ยูโซะ​  ป.๔   ๒. ด.ญ.อาตีกะ​  มะแซ​  ป.๒     ๓. ด.ญ.นาซูฮา​  เจะแม​  ป.๒
๔. ด.ญ.นูรมา​  กอและ​  ป.๕     ๕. ด.ช.​ ยะยา​  สาและมะ​  ป.๓   ๖. ด.ช.​ อิบรอเฮง​  เปาะสา  ป.๕
ทั้งนี้ ได้พบปะและให้กำลังใจเด็กนักเรียนและผู้ปกครองในการฉีดวัคซีน โดยมี สาธารณสุขอำเภอ,ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่,เจ้าหน้าที่ สสอ.,เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่,ปลัดอำเภอ,ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ และ อสม. ร่วมอำนวยความสะดวก..กัลยดา ภาพ/ข่าว
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2565,11:06   อ่าน 278 ครั้ง