โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
คณะผู้บริหาร

นางนิยะเนตร จารงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจิรบุตร พุฒซ้อนดอก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา