โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนการสอน
แผนการสอนต้านทุจริต ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 63975
แผนการสอนต้านทุจริต ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 63975
แผนการสอนต้านทุจริตม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 63973
แผนการสอนต้านทุจริตป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.4 MB 63973
แผนการสอนต้านทุจริต ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 63973
แผนการสอนต้านทุจริต ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.17 MB 63973
แผนการสอนต้านทุจริต ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 63973
แผนการสอนต้านทุจริตป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 63974
แผนการสอนต้านทุจริตป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.91 MB 63973
แผนการต้านทุจริตปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 63975
แผนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.87 KB 63975