โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนการสอน
แผนการสอนต้านทุจริต ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 57570
แผนการสอนต้านทุจริต ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 57570
แผนการสอนต้านทุจริตม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 57569
แผนการสอนต้านทุจริตป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.4 MB 57569
แผนการสอนต้านทุจริต ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 57569
แผนการสอนต้านทุจริต ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.17 MB 57569
แผนการสอนต้านทุจริต ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 57569
แผนการสอนต้านทุจริตป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 57570
แผนการสอนต้านทุจริตป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.91 MB 57569
แผนการต้านทุจริตปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 57571
แผนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.87 KB 57571