โรงเรียนบ้านวังกว้าง
หมู่ที่ 5   ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
การจัดการเรียนการสอน
เปิดทำการสอน 2 ระบบ ( โรงเรียน 2 ระบบ)  ดังนี้
-  สายสามัญ เปิดการสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-  สายศาสนาเปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอิบตีดาอียะห์ ถึง มูตาวัซซีเตาะฮ
   (โครงการอิสลามศึกษาแบบเข้ม)